Breu reflexió de la faena


Apunts TIC / TAC / TOC

Des de l'any 2000 he estat fent, i refent, apunts per a l'ESO i el Batxiller que s'adaptaren a la velocitat de les innovacions en la matèria. A partir del curs 2010 decidí organitzar-los en activitats setmanals basades en tasques i qüestions.
L'estiu de 2020, amb l'ajuda involuntària de l'edat i les malalties, vaig "tancar" un bon grapat d'activitats que es poden realitzar de manera quasi autònoma.
L'estil dels apunts pretén apropar-se al model "webquest", en el qual els alumnes fan una tasca encaminada a respondre una qüestió concreta, de manera que siga la investigació i la reflexió el motor de l'aprenentatge.
Per aconseguir eixe propòsit he intentat plantejar qüestions atractives / motivadores.
He fet 128 activitats agrupades en 32 temes i aquestos en 8 blocs. Com que cada activitat té 4 tasques / qüestions, en total he plantejat 512 tasques i 512 qüestions. El temps invertit en realitzar aquesta faena és d'unes 1024 hores (8 hores per activitat) que és el temps mitjà que els alumnes haurien de dedicar per traure-li tot el profit.
En qualsevol cas, i més enllà de l'esforç i la capacitat dels alumnes en trobar les seues respostes, serà el professor el responsable d'orientar les energies i explicar les equivocacions dels alumnes.
Espere que totes les persones que entreu en aquest espai gaudiu almenys el mateix que ho he gaudit jo!