Apunts TIC / TAC / TOC

Primera Segona Tercera
Bloc Zero.
ÈTIC
Bloc I.
Introducció
Bloc II.
Maquinari
Bloc III.
SsOo
Bloc IV.
Ofimàtica
Bloc V.
Xarxes
Bloc VI.
Programetes
Bloc VII.
Python
Tots els blocs inclouen tres activitats per a cada curs. Les activitats ⚀ són per a 1r d'ESO i les ⚁ per a 2n. En 3r s'han de repassar dos de primer o segon i fer l'etiquetada amb el símbol ⚂
Les activitats per a 4t d'ESO són les ⚃ i les de 1r de batxiller les ♦, encara que en aquestos cursos caldrà, si és necessari, repassar activitats d'inferior nivell.
Per últim, he etiquetat amb ♦♦ les de 2n de batxiller que tanquen cada bloc.